A.R.T.S. Anonymous är en gemenskap för konstnärer och artister som delar sin erfarenhet, styrka och hopp med varandra för att tillfriskna från sina gemensamma problem och för att hjälpa andra att överlämna sig till sin kreativitet. Det enda kravet för medlemskap är en önskan om att uppfylla vår kreativa potential.

Det finns inga inträdes- eller medlemsavgifter. Vi är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag. A.R.T.S. Anonymous har ingen anknytning till någon religion, politisk organisation eller institution. Vi deltar inte i offentliga debatter och framträder varken som förespråkare för eller motståndare till något annat. Vårt främsta syfte är att uttrycka våra kreativa talanger och att hjälpa andra att uppnå konstnärlig och artistisk frihet.

Möten just nu i Sverige:

TELEFONMÖTEN

Just nu är telefonmötesgruppen vilande, men för att delta via online på Stockholmsgruppens möten på måndagar (se nedan) ansök om medlemskap i Facebook-gruppen och be att bli tillagd i messengergruppen för måndagar.

STOCKHOLM

Måndagsmöten (enligt överenskommelse/spontant) 16.00-17:00 på Café Källarbyn, Stora Nygatan 31, T-bana Gamla Stan. Kontakt: info@artsanonymous.se. Se mer under Möten.

Facebook

Vår öppna Facebookgrupp heter Arts Anonymous Sverige

LUND

Gruppen är vilande. Kontaktperson Maria 076-2281325