12 steg
   
  12 karaktärsdrag
   
  12 traditioner
   
  12 förmågor
   
  A.R.T.S. verktyg
   
  Undvikandets
anorexia
   

A.R.T.S. Anonymous 12 förmågor

  1. I en bejakande atmosfär växer jag i min övertygelse om att konstnärliga uttryck är oumbärliga för min existens och en del av mitt unika bidrag till världen.

  2. Jag inser att varje dag innebär en möjlighet för mig att uttrycka mig kreativt, eller att anstränga mig för min konst.

  3. Jag överlämnar mitt liv och min konst till min högre kraft och erkänner att utan hjälp från denna mystiska kraft är jag förlorad. Jag hänger mig åt min konst och vägrar att bli avleddfrån mitt skapande av något destruktivt tvång. Jag väljer en livsstil som ger näring åt min kreativitet.

  4. För att vara sann mot mitt inre, strävar jag efter att uppnå balans mellan de viktiga områdena i mitt liv. Jag fokuserar på att ha bra hälsa, en stabil ekonomi, att vara socialt tillfredsställd, kärleksfullt engagerad i förhållanden och engagerad i min familj, alltmedan jag växer andligt och uttrycker mig själv kreativt.

  5. Jag ser samhällets myter för vad de är och släpper dem, då jag inser att jag som individ har något unikt att bidra med och att med hjälp av min högre kraft har jag vad som krävs för att uttrycka detta.

  6. Jag gläds åt andra konstnärer och artisters framgång och känner mig uppmuntrad att tro att också jag kan uppnå förverkligande genom min kreativitet.

  7. Jag är engagerad i min konst, och går de vägar som kan leda till att jagfår förmågan att tjäna mitt levebröd med konstnärliga medel. Jag utforskar metoder för att avgöra det ekonomiska värdet av min konst, eftersom jag vet att jag lever i en värld där pengar är betalningsmedel och nödvändiga för min överlevnad.

  8. Allteftersom min konst blir mer och mer verklig för mig, följer jag entusiastiskt mina drömmar. Jag känner mig berättigad till mitt rätta arbete och och till den lycka som mitt rätta arbete kommer att ge mig.

  9. Med hjälp av min Högre kraft, inser jag mitt ansvar för att fullt ut utveckla och förverkliga min begåvning, den gudomliga inspirationen inom mig, som kan ge mig den frihet och glädje som jag så djupt önskar.

  10. Med flera begåvningar utforskar jag var och en av mina förmågor, tillsammans eller vid olika tillfällen, och jag gläds åt den lätthet med vilken jag förflyttar mig från den ena till den andra. Varje förmåga är en facett av min sanna artistiska vision, och var och en bidrar till helheten.

  11. Jag släpper taget, medveten om att processen i sig är en lärorik upplevelse och kan visa sig vara mer givande än resultatet av projektet. Tiden och resultatet är i Guds händer, inte i mina, och jagär tacksam för varje dag som ges mig så att jag kan ägna mig åt min konst.

  12. Jag litar på min intuition och konstnärliga instinkt och jag är medveten om mig själv som en kanal för den oändliga kreativa processen. Djupt tacksam för detta, erbjuder jag min konst som en gåva att dela med andra.