12 steg
   
  12 karaktärsdrag
   
  12 traditioner
   
  12 förmågor
   
  A.R.T.S. verktyg
   
  Undvikandets
anorexia
   

A.R.T.S. Anonymous 12 Traditioner

 

  1. Vår gemensamma välfärd bör komma i första hand, personligt tillfrisknande beror på sammanhållningen inom A.R.T.S .

  2. För vårt gruppsyfte finns endast en högsta auktoritet – en älskande Gud, som må komma till uttryck i vårt gruppsamvete. Våra ledare är blott betrodda tjänare, de styr oss inte .

  3. Det enda villkoret för medlemskap i A.R.T.S. är en önskan att identifiera och uttrycka vår kreativitet .

  4. Varje grupp ska vara självstyrande utom i angelägenheter som berör andra grupper eller A.R.T.S. i sin helhet .

  5. Varje grupp har endast ett huvudsyfte – att föra budskapet vidare till de konstnärer och artister som fortfarande lider .

  6. En A.R.T.S. grupp bör aldrig gå i borgen för, finansiera eller låna sitt namn till närbesläktade sammanslutningar eller utomstående företag och därigenom riskera att problem med pengar, äganderätt och prestige avleder oss från vårt huvudsyfte .

  7. Varje A.R.T.S. grupp bör vara helt självförsörjande och avböja bidrag utifrån .

  8. A.R.T.S. bör alltid förbli icke-yrkesmässigt, men våra serviceorgan kan anställa personal för särskilda uppgifter .

  9. A.R.T.S. som sådant bör aldrig organiseras men vi kan tillsätta styrelser och kommittéer för serviceverksamhet – direkt ansvariga inför dem de tjänar .

  10. A.R.T.S. tar inte ställning i yttre angelägenheter, alltså bör A.R.T.S. namn aldrig bli indraget i offentliga tvister .

  11. Vårt förhållningssätt till allmänheten grundar sig på dragningskraft snarare än på marknadsföring. Vi bör alltid bibehålla vår personliga anonymitet i förhållande till massmedia .

  12. Anonymiteten är den andliga grundvalen för alla våra traditioner och påminner oss ständigt om att sätta princip framför person .