12 steg
   
  12 karaktärsdrag
   
  12 traditioner
   
  12 förmågor
   
  A.R.T.S. verktyg
   
  Undvikandets
anorexia
   

A.R.T.S. Anonymous 12 karaktärsdrag

  1. Vi växte upp i en atmosfär där vi blev känslomässigt nedvärderade, och det resulterade i en osäkerhet då det gäller vårt kreativa uttryck.

  2. Varje dag hittar vi sätt, medvetet eller omedvetet, att  undvika att  göra det som ger oss mest glädje - att uttrycka vår kreativitet.

  3. Vi har dragit oss tillbaka från vår konst, genom att hänge oss åt livsstilar, förhållanden och arbeten som är oförenliga med vårt konstnärliga syfte. Vår kreativa energi har ofta blivit avledd in i destruktivt  användande av alkohol, mat, sex, pengar, droger, spel och upptagenhet med det förflutna.

  4. Vi har gjort onödiga uppoffringar för vår kreativitet, samtidigt som vi är rädda för att göra de nödvändiga uppoffringarna. Vi har svårt att balansera de viktiga områdena i våra liv - hälsan, ekonomin, kärleken, familjen och det sociala, andliga och kreativa.

  5. Självdestruktiva tankar och samhällets myter går runt i våra huvuden -“Det är för sent”, “Jag är inte redo”, “Jag räcker inte till”, “Konst är opraktiskt”, “Konstnärer är neurotiska”. “Jag kommer att svälta”, “Jag är för gammal”. Vi har accepterat dessa tankar som sanna, trots att de inte är det.

  6. Vi har känt oss skrämda av andra konstnärers framgång. Avundsjuka, svartsjuka, rädsla, självömkan, perfektionism, förbittring och andra karaktärsdefekter blockerar vårt kreativa uttryck.

  7. Vi står alltid på gränsen till att påbörja något, rädda att göra ett åtagande. På grund av rädslan att utöva  vårt  kreativa  arbete så att vi kan leva på det, fastnar vi i undvikandesyndromet. Tanken att försörja oss själva på vår konst har tyckts överväldigande.
Vi har svårt att bestämma det ekonomiska värdet på våra kreativa verk.

  8. Vi har betraktat vår konst som avskild från verkligheten. På så vis förnekar vi oss själva rätten att följa våra drömmar. Vi glömmer att kreativa människor har rätt till sitt rätta arbete och att de förtjänar den lycka och framgång som det rätta arbetet för med sig.

  9. Vi förnekar vårt ansvar att till fullo utveckla och förverkliga vår talang. Vi känner oss inte värdiga den framgång vi uppnår eller önskar oss. Vi känner oss som bedragare.

  10. Med flera talanger i bagaget har vi svårt att urskilja vår sanna konstnärliga vision, att hänge oss den och att etablera de prioriteringar som krävs för att uppfylla den.

  11. Vi har svårt att fullfölja projekt och saboterar ofta de egna ansträngningarna. Vi vill arbeta med vår konst men vi vet inte hur. Vi blir otåliga i den kreativa processen och glömmer att resultaten kommer i Guds takt, inte i vår. Vi saknar förmågan att hantera vår tid.

  12. Vi har varit rädda för vår kreativa energi och har saknat tillit till vår kreativa intuition. Då vi har saknat andlig medvetenhet, har vi inte sett oss själva som kanaler för den oändliga kreativa processen. Vår kreativitet är en gåva att dela med sig av.