12 steg
   
  12 karaktärsdrag
   
  12 traditioner
   
  12 förmågor
   
  A.R.T.S. verktyg
   
  Undvikandets
anorexia
   

A.R.T.S Verktyg

    Vi använder våra verktyg för att få resultat i vårt arbete med A.R.T.S och för att få våra konstnärliga och artistiska ambitioner att förverkligas. Dessa positiva vanor är mycket viktiga för att vi ska kunna leva varje dag som de kreativa människor vi är.
 

Affirmationer (1)
Vi identifierar oss själva som de konstnärer eller artister vi är; “Jag heter ... och jag är ... Detta och andra positiva uttalanden bekräftar vårt åtagande, och motverkar gamla, negativa eller förminskande tankegångar.

   

Abstinens (2)
Vi avstår från de tvångsmässiga beteenden som avleder oss från att använda vår kreativa energi på ett produktivt sätt.

   

Handling varje dag (3)
Vi finner sätt att uttrycka, eller åtminstone ge näring till, vår kreativitet varje dag. Vi accepterar det vi kan göra nu, och börjar varje ny dag där vi befinner oss i vår utveckling.

   

Kreativ Vän (4)
En kreativ vän är ett stöd vi använder oss av i vårt tillfrisknande. Det är någon vi kan tala med dagligen, för att lämna över det vi har gjort eller kommer att göra, för att utveckla vår konst eller vårt artistskap idag. Detta är ett viktigt steg för många nykomlingar, och väl värt att anamma. Vår kreativa vän kan vara någon som är verksam inom vårt eget område, eller något annat.

   

Telefonen (5)
Vi använder telefonen för att hålla kontakten med andra i gemenskapen, och för att dela med oss av hur vi känner det mellan möten. Att tala i telefon hjälper båda parter.

   

Bokslut (6)
Vi gör bokslut genom att ringa telefonsamtal före och efter det att vi utför en kreativ eller artistisk aktivitet. Då vi uttalar våra tankar och känslor så klargör vi vår handlingsplan inför oss själva, vilket hjälper oss att ta oss igenom processen.

   

Handlingsgrupper (7)
Vi bildar stödgrupper inom gemenskapen för att hjälpa varandra att utveckla en handlingsplan och att fullfölja den.

   

Handlingsplan (8)
Detta är vår personliga plan för vårt tillfrisknande. Den innehåller specifika handlingar som ska utföras för att utveckla vår konst eller vårt artistskap, och oss själva som konstnärer och artister. Den kan också innehålla en plan för att förverkliga vår professionella strävan, och för att uppnå balans mellan de olika betydelsefulla områdena i våra liv: Det fysiska, ekonomiska, sociala, familjen, kärleken, det andliga och det kreativa.

   

Kreativ inventering (9)
Vi gör en skriftlig inventering av de konstnärliga och artistiska prestationer vi åstadkommit sedan vår barndom. Vi gör också en lista över våra kreativa mål, det vill säga vad vi vill uträtta inom vårt område.

   

Möten (10)
Vi går på möten för att lära oss hur programmet fungerar. Vi delar erfarenheter, styrka och hopp med varandra.

   

Steg (11)
Vi arbetar med A.R.T.S tolv steg som är tagna från Anonyma Alkoholisters program.

 

 

Bön & meditation (12)
Vi använder oss av det Elfte steget: “Vi sökte genom bön och meditation fördjupa vår medvetna kontakt med Gud - såsom vi uppfattade Gud - varvid vi endast bad om kännedom om Guds vilja med oss och kraft att utföra den.” Vi ber om att få bli kanaler för Guds oändliga kreativa process.

   

Litteratur
Vi använder A.R.T.S-litteratur. Vi använder litteratur från Anonyma Alkoholister och från andra tolvstegsprogram. Vi använder inspirerande litteratur från många källor.

   

Tjänande
Vi tjänar gemenskapen genom att hålla i möten, och genom att delta i de praktiska möten som hålls. Vi ställer undan stolar och städar upp efter oss i samband med möten.Tjänandet utvecklar vårt åtagande till tillfrisknandet i A.R.T.S.  Att sätta vår gemensamma välfärd före våra egna behov hjälper oss att vara ödmjuka, och befriar oss från högmod, låg självkänsla, isolering och självupptagenhet. Det lär oss att samarbeta med andra, att kompromissa, att vara ledare och att ta oss igenom de problem som uppstår.

A.R.T.S kan inte existera utan tjänandet från dess medlemmar.

   

Anonymiteten
Vi praktiserar vår anonymitet genom att respektera förtroligheten hos varandras delningar. Vem eller vad du ser och hör på möten upprepas inte utanför mötet. Vi är också anonyma i våra kontakter med press, radio och TV.